Patronlar, neoliberaller, iş sahipleri, fabrika sahipleri, işçinin emekçinin üzerinden para kazanıp onları sömürüyor!

Dünyanın geldiği bu noktada, sömürgecilerin (!) ve dünyanın en büyük firmalarının dünyaya sağladığı faydalar, herkesin bu sayede daha çok kazanması, teknoloji öğrenmesi ve zenginleşmesi gerçekleri göz önüne alındığında, yukardaki söyleme inanmak artık mümkün mü?

Share | Download(Loading)